Debata o życiu i śmierci na UKSW

Międzynarodowa Konferencja Naukowa o dylematach dotyczących początku i końca życia człowieka w perspektywie medycznej, bioetycznej i prawnej pt. Kiedy człowiek już żyje, a kiedy jeszcze nie umarł? została zorganizowana przez Sekcję Doktorancką Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej UKSW, Instytut ks. Piotra Skargi oraz Krucjatę Młodych.

(...)

Rozpoczynając konferencję, jako pierwsza głos zabrała dr Izabella Stępkowska. Jej referat pt. Czy śmierć mózgowa istnieje? wprowadził uczestników sympozjum w tematykę transplantacji narządów.

Następnym prelegentem był prof. dr hab. Jan Talar, prawdopodobnie najsłynniejszy w Polsce rehabilitant wybudzający ze śpiączki, a także ratujący życie ludzi w przypadkach uznawanych przez innych lekarzy za beznadziejne. Prof. Talar postawił niezwykle niepopularną w środowisku medycznym tezę jakoby śmierć pnia mózgu nie istniała, a o śmierci człowieka można mówić jedynie wtedy, gdy nieodwracalnie ustaną czynności oddychania oraz krążenie krwi. Na poparcie swojej tezy przedstawił wyniki wieloletnich badań, które prowadził w ramach działalności naukowej i medycznej. Podczas swego wystąpienia przywołał historie wielu pacjentów, którzy na skutek rzekomej śmierci pnia mózgu, zostali zakwalifikowani przez innych lekarzy do pobrania narządów do celów transplantacyjnych. - Większość moich pacjentów powraca do w miarę normalnego życia. Są tacy, którzy podejmują pracę zawodową, a nawet studia. – powiedział prof. Talar.

Po krótkiej przerwie głos zabrał Nikolas Nikas, prezes i radca generalny Bioethics Defense Fund – prawniczej organizacji podejmującej działania na rzecz prawa do życia i wolności sumienia. Zwrócił on uwagę na problem surogactwa tzn. wynajmowania kobiet jako matki zastępcze, które przyjmują zapłodnioną sztucznie komórkę jajową innej kobiety i mają obowiązek donosić ciąże, a urodzone dziecko oddać genetycznym rodzicom. Nikas zauważył, że ten problem w prostej linii prowadzi do selektywnego zapłodnienia, czyli eugeniki. - W wielu krajach istnieją instytucje, które oferują swe usługi, gwarantując najwyższy poziom w postaci komórek z najlepszymi genami. To wielka pokusa eugeniczna, która może prowadzić do tworzenia specjalnej „mini rasy”, która będzie posiadała najlepsze cechy genetyczne. To swego rodzaju bardzo niebezpieczny powrót do przeszłości. – podsumował prezes BDF.

Kolejny referat wygłosił prof. dr hab. Andrzej Kochański, genetyk i specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej. Przybliżył on uczestnikom konferencji medyczne konsekwencje zapłodnienia pozaustrojowego. Prelegent zauważył niebezpieczne konsekwencje zapłodnienia metodą in vitro, jak choćby dziedziczenie epigenetyczne, które powoduje dużo częstsze przekazywanie chorób dziedzicznych na nowe pokolenie, a także wzrost częstotliwości występowania wrodzonych wad rozwojowych u dzieci z ciąż mnogich. - Metoda ART, czyli technologia wspomaganego rozrodu, inaczej określana jako in-vitro nie jest bezpieczna. Nadal posiadamy zbyt małą wiedzę na ten temat, ale badania naukowe wskazują na negatywne konsekwencje stosowania ART u zwierząt, co pozwala stwierdzić, że podobne konsekwencje będą występować u ludzi. Poza tym liczba negatywnych konsekwencji stosowania ART jest nadal otwarta i ciągle się powiększa. – powiedział prof. Kochański.

Na zakończenie spotkania, głos zabrał Mathias von Gersdorff, autor książki pt. Rewolucja seksualna zagraża dzieciom, wydanej w 2008r. przez Instytut ks. Piotra Skargi. Skupił się on na nowych zagrożeniach i szansach dla obrony prawa do życia nienarodzonych dzieci. Prelegent podczas swojego wystąpienia przypomniał, że osobowość człowieka kształtuje się również w łonie matki, a dokonywanie aborcji jest zwykłym zabójstwem.

Patronat medialny nad międzynarodową konferencją naukową objął portal PCh24.pl.

Źródło: PCh24.pl

Galeria