Akcja uliczna pod sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie

22 marca 2015 r. ekipa Krucjaty Młodych zbierała podpisy pod Synowsk± Pro¶b± do Ojca ¦więtego Franciszka o przyszło¶ci rodziny. Akcja spotkała się z żywym zainteresowaniem mieszkańców warszawskiego Żoliborza.

Osoby rozwiedzione i żyj±ce w nowych cywilnych zwi±zkach nie mog± przystępować do Komunii ¦więtej, a zwi±zki homoseksualne s± sprzeczne z prawem Boskim i naturalnym. Poprzez nasz± akcję przył±czyli¶my się do międzynarodowej pro¶by do Ojca ¦więtego Franciszka, by kategorycznie potwierdził katolickie nauczanie w tych sprawach.

Już ponad 150 000 osób z całego ¶wiata podpisało się pod Synowsk± Pro¶b± pod adresem http://ratujmyrodzine.pl/

W czasie całodziennej akcji pod sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki zebrali¶my ponad 300 podpisów.

I to nie jest w tej sprawie nasze ostatnie słowo!

Galeria