Druga odsłona akcji Krucjaty Młodych na Jasnej Górze

26 sierpnia udaliśmy się ponownie do Częstochowy pod klasztor ojców paulinów. Cel był ten sam: zebrać jak najwięcej podpisów pod Synowską Prośbą do papieża Franciszka w sprawie przyszłości rodziny.

Zainteresowanie naszą akcją wśród pielgrzymów było większe niż się spodziewaliśmy. W ciągu tylko paru godzin zebraliśmy 1002 podpisy pod apelem do Ojca Świętego Franciszka o potwierdzenie tradycyjnego nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny podczas zbliżającego się synodu.

Rozdaliśmy również wiele broszur, w tym 80 sztuk pisma Krucjaty - "Krzyżowiec" (prenumerata poprzez kontakt e-mailowy pod adresem krzyzowiec@krucjata.org.pl).

Naciski liberalnych biskupów i kardynałów, aby zmienić naukę Pana Jezusa, musiały się spotkać z reakcją wśród wiernych. Jak dotąd na stronie www.RatujmyRodzine.pl podpisało się pod apelem ponad 500 000 osób, w tym 116 biskupów i kardynałów, a liczba ta wciąż rośnie!

Nie można lepiej uhonorować Matki Bożej Częstochowskiej w dniu Jej uroczystości (26 sierpnia) jak tylko oddając Jej nasze wysiłki w obronie nauczania moralnego Kościoła.

Galeria