[FILM] V Kongres Krucjaty Młodych już za nami!

"Chwalebna przeszłość, zmierzch i triumfalna przyszłość cywilizacji chrześcijańskiej" to nie tylko rzetelny opis stanu cywilizacji chrześcijańskiej, ale także temat przewodni V Kongresu Krucjaty Młodych, który tym razem zgromadził ponad 60 młodych osób z całej Polski. Wśród uczestników byli także goście z zagranicy.

Kongres Krucjaty Młodych na stałe wpisał się do kalendarza niezwykłych wydarzeń, których nie sposób szukać w przekazach mainstreamowych. To doroczne spotkanie młodych katolików, skupionych wokół myśli brazylijskiego publicysty i działacza społecznego prof. Plinio Correa de Oliviery.

Wśród prelegentów tegorocznego Kongresu Krucjaty Młodych znalazły się wybitne postaci nie tylko z Polski, ale także ze świata. Wśród nich m.in. Jose Antonio Ureta z Chile, doradca francuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Tradycji, Rodziny i Własności, a zarazem wykładowca Europejskiego Instytutu Nauk Społecznych, a także Valdis Grinsteins, publicysta "Polonia Christiana" oraz brazylijskiego "Catolicismo". Gośćmi tegorocznego Kongresu byli także ks. Prałat Roman Kneblewski, a także Peter Szasz z węgierskiego Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Tradycji, Rodziny i Własności.

Młodzi kontrrewolucjoniści swe doroczne spotkanie rozpoczęli od Mszy świętej sprawowanej w klasycznej formie rytu rzymskiego, która została odprawiona w pobliskim kościele św. Anny. Kilka chwil później uczestnicy Kongresu gromadzili się już w pięknych pomieszczeniach Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, które na czas spotkania zostały dodatkowo przyozdobione w sztandary i symbole Krucjaty Młodych.

Jako pierwszy głos zabrał ks. Grzegorz Śniadoch (IBP), który zajął się "Profetyczną rolą Matki Bożej" - tematem jakże często pomijanym nie tylko na łamach katolickiej prasy, ale także rzadko poruszanym podczas niedzielnych kazań.

Kolejnym z prelegentów był Valdis Grinsteins, na co dzień doradca polskiego i estońskiego TFP, a także katolicki publicysta, który w swym wystąpieniu pt. "Krzywa historii - spojrzenie na dzieje ludzkie z perspektywy teologii historii" zwrócił uwagę na niezwykle interesujące zjawisko, które występuje na przestrzeni dziejów. Zwracają na nie uwagę nieliczni, a dla większości jest zupełnie niezauważalne. Chodzi o Bożą łaskę, którą Stwórca obdarowuje narody. Według Grinsteinsa Pan Bóg wylewa także swą łaskę na osoby, które często mogą mieć wielki wpływ na dzieje świata. Warunkiem jest jednak przyjęcie tej łaski.

Interesującym jest fakt pewnej współzależności, którą bardzo przejrzyście zaprezentował Grinsteins. Chodzi o relację między poddaniem się woli Bożej i realizacją swego powołania, a łaską i rozwojem cywilizacji i społeczeństw całego świata. Jeśli narody, a także przywódcy światowi realizują swe powołania - wówczas następuje rozwój cywilizacji. W przypadku odstąpienia od realizacji Bożych planów, następuje głęboka zapaść, wojny i niepokoje w całym świecie. Prelegent, przedstawiając katolicką wizję historii świata, rozpoczął ją już od czasów stworzenia Adama i Ewy. Następnie sprawnie przeszedł przez czas Wielkiego Potopu, Mojżesza i Proroków, aż do przyjścia na świat Naszego Pana - Jezusa Chrystusa. Kolejnymi ważnymi przystankami w dziejach świata były m.in. Upadek Rzymu, działalność zespołu klasztornego w Cluny, okres Krucjat oraz czas działalności św. Ludwika IX - króla Francji. Grinsteins w swym wystąpieniu zwrócił uwagę, na długotrwały upadek cywilizacyjny społeczeństw całego świata, który rozpoczął się ok. 1300 roku i trwa praktycznie nieustannie od czasów Renesansu, który stał się przykładem schyłku moralności. Grinsteins opisał również okres pseudo-reformacji, Rewolucję Francuską, I wojnę światową, Rewolucję komunistyczną, a także rewolucję kulturalną (maj 1968). Na horyzoncie, według wykładowcy, wyłania się natomiast perspektywa zapanowania Królestwa Szatana na ziemi.

W kolejnej części Kongresu słuchacze mogli wysłuchać wystąpień Alexandra McKaya, członka Irish Society for Christian Civilisation, a także Maciej Maleszyka, reprezentanta Krucjaty Młodych.

W swych przemówieniach młodzi działacze zwrócili uwagę na konieczność oddziaływania na opinię publiczną poprzez różnego rodzaju inicjatywy i akcje społeczne, mające na celu dążenie do przywrócenia należytego miejsca w hierarchii takim wartościom jak Bóg, moralność czy tradycja. Trzeba przyznać, że skala zaangażowania młodych działaczy katolickich zarówno w Irlandii jak i w Polsce robi wrażenie. Warto wspomnieć tutaj choćby znaczący udział w akcji zbierania podpisów pod tzw. "Synowską prośbą do Papieża Franciszka", dzięki której zebrano prawie 870 tysięcy podpisów na całym świecie. Celem akcji była prośba do Papieża o wydanie stanowczego stanowiska ws. obrony tradycyjnego nauczania Kościoła oraz rodziny. Warto wspomnieć, że większość ze wspomnianych podpisów została zebrana w Polsce, przy współudziale Krucjaty Młodych.

Na zakończenie uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienia Jose Antonio Urety, który skupił się na porównaniu dwóch zjawisk: Cywilizacji Chrześcijańskiej i obiecanego przyjścia Królestwa Maryi, o którym Matka Boża wspomina w objawieniach fatimskich.

Zakończenie części merytorycznej nie wiązało się jeszcze z pożegnaniem uczestników. Kolejnym punktem sobotniego spotkania była część kulturalna, w której zebrani wzięli udział w koncercie szkockich dud w wykonaniu Dennisa Lee, działacza irlandzkiego TFP. Wspólnie spędzony czas uświetniła kolacja oraz rozmowy w kuluarach.

Paweł Ozdoba

Galeria