Historia
 1. Gross usiłuje zniszczyć wizerunek Polaków

  - Jest to książka z tezami, które mają charakter napaści na pozytywny wizerunek zachowań z przeszłości, jaki mają Polacy - mówi prof. Jan Żaryn w rozmowie z Marcinem Przeciszewskim z KAI o „Złotych żniwach” Jana Tomasza Grossa. […]

 2. Lobotomia tkanki narodowej

  - "U nas to już żadnej Polski nie ma. Chcą nam zostawić tylko piosenkę i chorągiewkę" - tak brzmiała diagnoza stanu państwa zasłyszana ostatnio z ust pewnego taksówkarza-aforysty z Wrocławia. Osobiście gotów jestem się spierać, czy aby z tą chorągiewką to nie nadmiar optymizmu […]

 3. Rozstrzelana Polska

  - Spośród trzech obozów specjalnych NKWD, w których od jesieni 1939 r. do wiosny 1940 r. przebywali polscy oficerowie, najbardziej znany jest Kozielsk. Jego nazwa stała się dla Polaków równie wymowna jak Katyń. Stąd przecież wiodła droga do Smoleńska i Lasu Katyńskiego […]

 4. Polaków (nie)wiedza o Katyniu

  - Przeprowadzony niedawno sondaż wskazuje, że aż 30 procent Polaków, zwłaszcza przedstawicieli młodszych pokoleń, nie ma pojęcia, kto mordował polskich jeńców w Katyniu. Jest to liczba porażająca. O fakcie, który zdawałoby się tkwi głęboko w polskiej świadomości i jest jedną z przyczyn nieufności Polaków względem Federacji Rosyjskiej, tak naprawdę co trzeci Polak nie wie nic […]

 5. Zamordowane królestwo świętego Ludwika

  - W jakobińskiej demokracji tkwią korzenie wszystkich ideologii oraz ruchów egalitarnych XX wieku z ­międzynarodową i ­narodowąodmianą socjalizmu na czele. Od gilotyn i kazamatów Conciergerie ­prowadzi prosta droga do Auschwitz i Archipelagu Gułag. Jedna i niepodzielna, centralistyczna republika Robespierre'a nie mogła ścierpieć żadnej różnorodności ponad sto lat przed tym, zanim gauleiterzy NSDAP przeprowadzali glajchszaltung Rzeszy, a ­komisarze bolszewiccy - zrównanie wszystkich i wszystkiego w Raju Krat […]

 6. Wiersz o Lepanto
  Gilbert Keith Chesterton


  - Białe fontanny dźwięczą w wirydarzach słońca,
  Sułtan Bizancjum do ich wtóru śmiech swój wtrąca,
  Śmiech, który kaskadami jak fontanna pada: […]


 7. O wojnie w Hiszpanii

  - […] Oceniając w sposób ogólny ekscesy rewolucji komunistycznej w Hiszpanii, można stwierdzić, że nie ma w historii narodów zachodnich drugiego objawu takiego zbiorowego barbarzyństwa, takiego nagromadzenia zamachów na podstawowe prawa Boga, społeczeństwa i osoby ludzkiej (i to w niewielu tygodniach). Byłoby trudno odszukać w dziejach ludzkich taką epokę albo taki naród, który by przedstawiał obraz tak strasznego rozwydrzenia […]

 8. Prezydentura Ronalda Reagana

  - Prezydentura Ronalda Reagana jest w wielu aspektach bardzo wyjątkowa. Zdaniem wielu współczesnych historyków, rządy Reagana były jednymi z najbardziej wyróżniających się w XX wieku.

 9. Pieśń o Karolu Wielkim

  - Imię Karola Wielkiego otwiera Pieśń o Rolandzie, jej ostatnie słowa również odnoszą się do cesarza. Można więc zadać sobie pytanie, czy nie jest to pieśń o Karolu

 10. Wspomnienie o generale Francisco Franco

  - Gen. Francisco Franco stał na czele hiszpańskiego państwa niemal czterdzieści lat. O niewielu postaciach historycznych mówi się tak źle jak o nim. Przylgnęła do niego etykietka "faszysty i sprzymierzeńca Hitlera"

 11. Z łaski Bożej

  - 20 maja 1939 r. w królewskim kościele św. Barbary w Madrycie zabrzmiał uroczysty, a zarazem radosny śpiew. Mógł uczynić dziwne wrażenie w sercu miasta obróconego w pobojowisko, miasta, którego ulice jeszcze niedawno spłynęły krwią

 12. Garcia Moreno

  - Historia katolickiego prezydenta Ekwadoru zamordowanego przez masonerię w 1875 roku

 13. Rewolucja kulturalna

  - Czyli proces, w którym znieczuloną opinię publiczną poddaje się swoistej "psychochirurgii", zmieniającej dogłębnie mentalność, aby dopasować ludzi do mającego nadejść "świata przyszłości"