Krzyż Św. Benedykta
Moc Krzyża św. jest historyczną prawdą, a zarazem dogmatem naszej religii. Ponieważ do znaku tego bardzo rzadko się uciekamy, dlatego żadnej pomocy nie doznajemy i musimy sobie przypisać słabą wiarę. Dookoła otoczeni jesteśmy zasadzkami. Ustawicznie niebezpieczeństwo grozi naszej duszy i ciału. Idźmy więc za przykładem pierwszych chrześcijan, uzbrajając się znakiem krzyża. Niech się On znajduje w miastach, wsiach, domach i publicznych miejscach, na piersi naszej i w sercu. Cudowne skutki używania medalu Św. Benedykta: cielesne uzdrowienia, duchowe łaski, prędkie nawrócenia, obrona przeciw zasadzkom złego ducha, obrona w niebezpieczeństwach, różne cudowne skutki jakie doznają domowe zwierzęta.Znaczenie liter na medalu Św. Benedykta:

Z jednej strony (awers) medal przedstawia św. Zakonodawcę trzymającego w prawej ręce mały krzyż, a w lewej księgę (świętą Regułę); na obrzeżu widnieje napis: Eius in obitu nostro praesentia muniamur (Niech Jego obecność broni nas w chwili śmierci). Poniżej tego napisu, po prawej ręce Zakonodawcy przedstawiony jest pęknięty kielich, z którego wypełza wąż. To nawiązanie do rozpoznania przez św. Benedykta trucizny podanej mu przez wrogów w Vicovaro. Na tej samej wysokości, po lewej ręce Świętego, kruk z rozpostartymi skrzydłami kroczy obok chleba. To przypomnienie innego wydarzenia z życia św. Benedykta. Nakazał on krukowi ukrycie zatrutego chleba, który miał uśmiercić Zakonodawcę. Druga strona medalu (rewers) ma pośrodku wielki krzyż. Nad nim widnieje dewiza zakonu benedyktyńskiego: Pax - Pokój. Po prawej stronie medalu wypisane są dookoła litery: V R S N S M V - S M Q L I V B: Vade retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana - Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas, które tworzą dwa wiersze:

"Szatanie, ustąp proszę, Twych rad ja nie znoszę,
Chcesz mnie w grzech wprowadzić,
Spróbuj sam trucizny zażyć".

(lub: Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności. Złe jest to co podsuwasz, sam pij truciznę).
Litery znajdujące się między ramionami krzyża C.S.P.B. oznaczają: "Krzyż Świętego Ojca Benedykta" (Crux sancti patris Benedicti). Na poprzecznych ramionach widzimy litery N.D.S.M.D. (Non Draco Sit Mihi Dux) wyrażają one: "Zły duch niechaj nie ma nade mną władzy" (dosłownie: smok niech nie będzie mi przewodnikiem). Na pniu krzyża znajdujemy litery C.S.S.M.L. (Crux Sacra Sit Mihi Lux), te oznaczają: "Krzyż Święty niech mi będzie światłem" W łacińskim języku pierwsze dwa wiersze tworzą pentametr czyli pięciostopniowy wiersz. W języku polskim można je w ten sposób oddać:

"Krzyż Św. niechaj zawsze mi przyświeca,
Szatan zaś, złych myśli niech nie wznieca"
Zdania te wyżej przytoczone pochodzą z ust Św. Benedykta. Te w pierwszym wierszu, wypowiedział doznając silnej pokusy w czasie pobytu na pustyni w grocie niedaleko Subiaco, a czyniąc krzyż przy wymawianiu tych słów "zwyciężył szatana". Zaś drugie wypowiedział w chwili, gdy nieprzyjaciele jego podali mu napój zatruty i gdy nad takowym, uczyniwszy znak zbawienia, wykrył zamach zbrodniczy - naczynie bowiem zawierające truciznę, po wypowiedzeniu przytoczonych słów pękło. Każdy chrześcijanin winien te słowa zapamiętać i nieraz gdy doznaje jakiejkolwiek pokusy, takowe wymawiać.

Medal Św. Benedykta jest skutecznym, ponieważ:
 1. niweczy zabobony i czartowskie wpływy,
 2. oddala czarowników,
 3. uzdrawia zwierzęta tknięte zarazą,
 4. broni człowieka przed czartem,
 5. nawraca grzeszników, często na łożu śmierci.

Nadto medal Św. Benedykta okazał się skutecznym, gdyż:
 1. niweczy siłę trucizny,
 2. oddala zarazę,
 3. przywraca zdrowie, szczególnie cierpiącym na: kamienie żółciowe, bóle w boku, plucie krwią,
 4. matkom rodzącym zapewnia szczęśliwy poród,
 5. chroni przeciw piorunami,
 6. chroni przed nawałnicami,
 7. chroni przed pokusami nieczystymi.

Skuteczny sposób używania medalu:
 1. Medal należy nosić na szyi, przy sobie.
 2. W razie epidemii, zaraźliwych chorób zawieszamy go na ścianach lub drzwiach domu.
 3. Przy budowie domów, kościołów itp. medal wmurowuje się w fundamenty.
 4. Przeciw robactwu na polach, w ogrodach, sadach, medal zakopuje się w ziemi.
 5. W domostwach, gdzie jest studnia, umieszcza się poświęcony medal w studni: wrzuca się go do wody, woda ta daje zdrowie ludziom i zwierzętom.
 1. w przypadku niedomogów trawienia, wątroby, żołądka, braku apetytu, wypić szklankę wody nieprzegotowanej, zanurzając uprzednio medal w wodę,
 2. w czasie podróży, kontuzji, ran, wrzodów przykładać medal na zbolałe miejsca, kłaść na nie gojącej się ranie, pomiędzy opatrunkiem.
Formuły zawartej w medalu należy nauczyć się na pamięć i w odpowiednich sytuacjach wypowiadać:

"Krzyż Św. niechaj zawsze mi przyświeca.
Szatan zaś, złych myśli niech nigdy nie wznieca."
Tę formułę wypowiadamy, kiedy zły duch chce nas wziąć pod swoje jarzmo, doznania pokus, czyniąc przy tym kciukiem mały znak krzyża w okolicach splotu słonecznego. Kto zapomni tych słów, ten powinien uczynić znak krzyża i wypowiedzieć: Vade retro satana (Idź precz szatanie) albo: Święty Benedykcie, broń mnie! Moc znaku Krzyża Św. jest dla szatana tak wielka i straszna, że stanowi dla niego niedostępną tarczę. Aprobata Kościoła wydana w Rzymie w 1857 roku potwierdza, iż używanie tego medalu poprzez pośrednictwo Św. Benedykta wyjednuje u Boga wiele łask.


ŚWIĘTY BENEDYKCIE MÓDL SIĘ ZA NAMI
M.B.