Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty.
Prosimy o potwierdzenie zamówienia, przez kliknięcie w link przesłany do Ciebie
na adres e-mail
klucz == $_GET['kei']) { //$mail_to = "skch@piotrskarga.pl"; //$mail_to = "adamk@piotrskarga.pl"; $mail_to = "krucjata@krucjata.org.pl"; //$mail_to = "lukasz@fine.pl"; $mail_subject = encodeSlowo("Potwierdzenie zamówienia na bezpłatny magazyn 'Rycerz Lepanto...'"); $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-2\r\n"; $headers .= "From: $check->Imie $check->Nazwisko<$check->Email>\r\n"; /* $headers .= "Bcc: webmaster@piotrskarga.pl\r\n"; */ $mail_body = <<< _MB_ Potwierdzam zamówienie BEZPŁATNEJ prenumeraty magazynu "Rycerz Lepanto"

Potwierdzam poprawność wprowadzonych danych

Dane zamawiającego:
{$check->Imie} {$check->Nazwisko}
{$check->Adres}
{$check->Kod} {$check->Poczta}

Telefon: {$check->Telefon}
E-mail: {$check->Email}

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie przy ul. Augustiańskiej 28 (administratorzy danych) w celu wykonania niniejszego zamówienia, a także realizacji działań statutowych tj. promowania i ochrony chrześcijańskich wartości cywilizacyjnych w społeczeństwie. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.

_MB_; // ustawienie statusu dla zamowienia na 1 - potwierdzone $sql_status = "UPDATE skarga SET status='1' WHERE NR='{$_GET['id']}'"; $wynik = mysql_query($sql_status); if(!mail($mail_to, $mail_subject, $mail_body, $headers)) { echo "Wysłanie zamówienia nie powiodło się!"; } $komunikat = "

Twoje zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
W ciągu kilku dni otrzymasz od nas przesyłkę.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty."; } else { $komunikat = '

Twoje zamówienie NIE zostało potwierdzone.
Prosimy o kontakt telefoniczny (012 628 06 50) lub mailowy na adres krucjata@krucjata.org.pl.'; } ?>

alert(\"Error: $msg\");history.go(-1)"; exit; } if ($_POST['Dane'] == 'Wyslane') { function make_seed() { list($usec,$sec) = explode(" ", microtime()); return ((float)$sec+(float)$usec) * 100000; } srand(make_seed()); $liczba1 = rand(10,99); $liczba2 = rand(10,99); $duza = rand(65,90); $znak = chr($duza); $mala = rand(97,122); $znak1 = chr($mala); $mala2 = rand(97,122); $znak2 = chr($mala2); $haslo=$znak.$znak2.$liczba1.$znak1.$liczba2; if( 0 || ($_POST['Potwierdzam']=='1')) { if (verifyEmail($_POST['Email'])) { $Imie = $_POST['Imie']; $Nazwisko = $_POST['Nazwisko']; $Adres = $_POST['Adres']; $Kod = $_POST['Kod']; $Poczta = $_POST['Poczta']; $Email = $_POST['Email']; $Telefon = $_POST['Telefon']; // $Sztuk = $_POST['Sztuk']; $Sztuk = 0; // $haslo $formularz = "INSERT INTO skarga (Imie, Nazwisko, Adres, Kod, Poczta, Email, Telefon, Ilosc, klucz, status) VALUES ('$Imie', '$Nazwisko', '$Adres', '$Kod', '$Poczta', '$Email', '$Telefon', '$Sztuk', '$haslo', '0');"; $wypelniony = mysql_query($formularz); if(!$formularz) { error_message(sql_error()); } $sql_id = "SELECT NR from skarga where Email='$Email' and klucz='$haslo'"; $wynik = mysql_query($sql_id); $id = mysql_fetch_object($wynik); //$mail_to = "skch@piotrskarga.pl" . ", " ; //zwróc uwagę na przecinek $mail_to = $Email; $mail_subject = encodeSlowo("Prosimy o potwierdzenie zamówienia na bezplatny magazyn 'Rycerz Lepanto...'"); $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-2\r\n"; $headers .= "From: Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Księdza Piotra Skargi\r\n"; //$headers .= "Bcc: webmaster@piotrskarga.pl\r\n"; $mail_body = <<< _MB_ Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty. Równocześnie zapraszamy do jeszcze większego zainteresowania się misją naszego Instytutu, którego główne hasło brzmi: "Przebudźmy sumienia Polaków!". Celem naszej misji jest duchowe i moralne odrodzenie naszego społeczeństwa, które będzie impulsem do odrodzenia życia kulturalnego, politycznego i gospodarczego w naszej Ojczyźnie.
Fundacja Instytut im. Księdza Piotra Skargi utrzymuje się wyłącznie z dobrowolnych datków naszych przyjaciół i darczyńców.
Pozdrawiam serdecznie i proszę o modlitwę w intencji naszej Fundacji.

Z poważaniem
Sławomir Olejniczak
Prezes Instytutu

Potwierdzam poprawność wprowadzonych danych

Dane zamawiającego:
{$Imie} {$Nazwisko}
{$Adres}
{$Kod} {$Poczta}

Telefon: {$Telefon}
E-mail: {$Email}

Prosimy o potwierdzenie zamówienia klikając w poniższy link:
www.krucjata.org.pl/lepanto_form.php3?zam=accept&kei={$haslo}&id={$id->NR}

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie przy ul. Augustiańskiej 28 (administratorzy danych) w celu wykonania niniejszego zamówienia, a także realizacji działań statutowych tj. promowania i ochrony chrześcijańskich wartości cywilizacyjnych w społeczeństwie. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.

_MB_; //if(!mail($mail_to, $mail_subject, $mail_body, $headers)) { if(!mail($mail_to, $mail_subject, $mail_body, $headers)) { echo "Wysłanie zamówienia nie powiodło się!"; } } else { error_message("Adres [ {$_POST['Email']} ] jest niepoprawny!"); exit; } } else { error_message("Musisz potwierdzić poprawność wprowadzonych danych."); exit; } } // $Dane == 'Wyslane' ?>