Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort

Urodził się 31 stycznia 1673 roku w Montfort sur Meu - małym miasteczku nieopodal Rennes, w Bretanii, na zachodzie Francji. Był drugim spośród 18 dzieci Jean-Baptiste Grignion i jego żony Jeanne Robert. Jedna z sióstr Ludwika została zakonnicą, a jeden z braci wstąpił do oo. Dominikanów. Ludwik mając 12 lat wstąpił do kolegium jezuickiego św. Tomasza Becketa w Rennes, gdzie zdobył podstawowe wykształcenie z zakresu teologii i filozofii. Następnie w 1695 roku, dzięki pomocy sponsorów, kontynuował formację w paryskim seminarium Saint-Sulpice, gdzie w 1700 roku przyjął święcenia kapłańskie i sprawował pierwszą Najświętszą Ofiarę przed ołtarzem Najświętszej Maryi Panny.
Formacja w seminarium opierała się na tzw. "Francuskiej Szkole Duchowej". Tajemnica Wcielenia i wierność zobowiązaniom chrztu świętego, stanowiły jej główne wyznaczniki. W centrum swej duchowości osobistej i apostolskiej Ludwik Grignion postawił kult Najświętszej Maryi Panny i wierność przyrzeczeniom chrztu świętego. Aby dać temu wyraz przybrał jako drugie imię "Maria", a do swego nazwiska dodał "Montfort", od nazwy parafii, w której przez chrzest przyjął znak Syna Bożego.
Od dzieciństwa wyróżniał się wielką pobożnością i zdecydowaniem wbrew wielu próbom i przeciwnościom.
Oddając się pracy misyjnej wśród ludu wiejskiego, przemierzał diecezje od Nantes, poprzez La Rochelle, aż do Poitiers. Jego wymagania, jeśli chodzi o kształt życia chrześcijańskiego, przysporzyły mu wielu przeciwników i to nie tylko wśród protestantów, ale także i niektórych biskupów, co zmusiło go do opuszczenia diecezji Nantes w 1711 roku. Na prośbę biskupa diecezji La Rochelle przystąpił do prowadzenia misji w Wandei - regionie Francji, którego lud później okrył się sławą w wyniku szczególnie dzielnej obrony wiary ojców oraz porządku monarchicznego w starciu z antykatolicką Rewolucją Francuską.
W ciągu pierwszych lat kapłaństwa św. Ludwik pełnił również posługę kapelana wśród chorych paryskiego Hôpital Général założonego przez św. Wincentego a Paulo. Choć pociągała go myśl o podążeniu na misje do Ameryki, to jednak został utwierdzony w swym posłannictwie wiejskiego misjonarza przez papieża Klemensa XI, który przyjął go na prywatnej audiencji w 1706 roku. Aby mieć oparcie i aby kontynuować podjęte dzieło otoczył się kilkoma księżmi i braćmi, dla których napisał Regułę Zgromadzenia Świętego Ducha. Rozpoczął także organizowanie kongregacji żeńskiej - Cór Mądrości, których współzałożycielką i pierwszą Przełożoną Generalną była Błogosławiona Marie-Louis Trichet.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort zmarł 28 lipca 1716 roku w czasie misji głoszonych w małej parafii Saint-Laurent-sur-Sevre, gdzie też został pochowany. Obecnie znajduje się tam dom macierzysty zgromadzenia Cór Mądrości. W chwili śmierci miał lat 43, z czego 16 przeżył w kapłaństwie. W roku 1888 został beatyfikowany przez papieża Leona XII a w 1947 roku kanonizowany przez Piusa XII.
W 1996 roku Saint-Laurent-sur-Sevre, w diecezji Luçon, odwiedził papież Jan Paweł II, który przybył z pielgrzymką do grobu Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.
Prowadząc różnorodne dzieła, św. Ludwik napisał dwa traktaty, znane pod tytułami: Umiłowanie Nieskończonej Mądrości i Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Z tegoż traktatu pochodzi formuła zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie, zawarta w słowach Totus Tuus, którą papież Jan Paweł II wybrał jako dewizę swego pontyfikatu. Sam czytał Traktat w czasie okupacji, gdy pracował jako robotnik w Krakowie. Te dwa skromne tomy Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort są odzwierciedleniem jego duchowości, a jednocześnie źródłem inspiracji dla jego spadkobierców, wśród których należy wymienić Braci Świętego Gabriela, uznających św. Ludwika za swego założyciela duchowego. Zgromadzenie to liczy obecnie 1250 członków żyjących i pracujących w różnych krajach. Składa się na nie 15 autonomicznych prowincji: 4 w Europie, 1 w Kanadzie, 2 w Afryce Zachodniej i Centralnej, 5 w Indiach i po 1 w Tajlandii i na Malezji. W Polsce Bracia Gabrieliści są obecni od 29 września 1998 roku. Ich wspólnota w Częstochowie liczy trzech członków: 1 Francuz (Br. Chrystian Bizon, Przełożony), 1 Włoch (Rb. Dionigi Taffarello), 1 Hiszpan (Br. Jenaro Garcia) Wspomnienie liturgiczne Św. Ludwika Maria Grignion de Monfort obchodzone jest 28 kwietnia.

Na koniec cytat z "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny":
"Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest święte, to znaczy prowadzi duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Jej głębokiej pokory, żywej wiary, ślepego posłuszeństwa, nieustającej modlitwy, wszechstronnego umartwienia, Boskiej czystości, Jej głębokiego miłosierdzia, Jej heroicznej cierpliwości, Jej anielskiej słodyczy i iście Boskiej mądrości. Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi Panny".

MB